شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ سلام بعد از حدود يک سال برگشتم. نميدونم چي شد که هوس کردم به پارسي بلاگ سر بزنم. شايد باورتون نشه ولي حتي يادم نبود که قالب وبلاگم چيه.خلاصه ش کنم همه ش تقصير فضاهاي مجازي جديده و بعدش بي ظرفيتي خودم
خب خداروشکر ، خوش برگشتي آقارضوان ، اينجا يه صفايي داره که هيچ جاي ديگه نداره ، ايشالا هميشه سلامت و ماندگار باشي :)
ممنون . اينجا خيلي حس بهتري آدم داره ولي حيف که دسترسسي بهش سخت برام. بايد با لب تاب بيام
mp3 player شوکر
حاج رضوان 29
رتبه 0
0 برگزیده
509 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top