شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
.:سارا:.
لعن الله قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها
آخه خوش انصاف در ايام جشن و سرور آل الله وقت بالا آوردن اين فيده؟!!!
ساعت ویکتوریا
حاج رضوان 29
رتبه 0
0 برگزیده
513 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top