شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ در تاريخ ثبت شد: رييس جمهوري که آمده بود تا اعتبار را به پاسپورت ايراني بازگرداند، حتي نتوانست معاون سياسي دفتر خودش را به عنوان نماينده ايران راهي آمريکا کند و آمريکايي ها که در اين يک سال فهميده اند به خاطر انفعال در ديپلماسي دولت يازدهم، علاوه بر افزايش تحريم ها بايد تحقيرها را هم عليه ايران زياد کنند، به حميد ابوطالبي ويزاي ورود به خاک کشورشان را ندادند.
حالا غلامعلي خوشرو (پدر داماد حسين فريدون) به عنوان نماينده جديد ايران در سازمان ملل معرفي شده تا در عمل مشخص شود آمريکايي ها فهميده اند دولت روحاني «تحت فشارها» تصميم گيري مي کند و اگر بر سر هر موضوعي به آن فشار وارد شود نهايتا عقب نشنيني مي کند.
و نگراني ما امروز بيشتر از هر زمان ديگري است، چون جرياني که در برابر «تحقيرها» اينطور عقب نشيني مي کند و با همه ادعاها و قدم زني هايش با جان کري نمي تواند يک «ويزا» براي نماينده ايران در سازمان ملل بگيرد، چطور مي خواهد تحت فشار «تحريم ها» عقب نشيني نکند و از «حقوق بديهي ملت» در عرصه هسته اي و ... پاسداري کند؟
به سختي :)
چراغ جادو
حاج رضوان 29
رتبه 0
0 برگزیده
509 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top