بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ يارب اگر نگذري از جرم و گناهم چه کنم ؟ ندهي گر به در خويش پناهم چه کنم ؟ گر براني و نخواني و کني نوميدم به که روي آورم و حاجت ز که خواهم ؛ چه کنم ؟
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا