شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ يه سوال بد جور ذهنم رو مشغول کرده اونم اينکه طرفداراي سيد صادق شيرازي الان دقيقا کجاي عراق دارن ميجنگن؟
کي هست ايشون؟
جرات
خدا لعنت كنه كسي كه فتنه ميكنه
جرات
ايشون تو خواب داره ميجنگه
ايشون تو خواب داره ميجنگه - جرات
ي بتده خدايي ميگفت که دارن زير لحاف ميجنگن
mp3 player شوکر
حاج رضوان 29
0 امتیاز
0 برگزیده
519 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top