بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ يه سوال بد جور ذهنم رو مشغول کرده اونم اينکه طرفداراي سيد صادق شيرازي الان دقيقا کجاي عراق دارن ميجنگن؟
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
کي هست ايشون؟
جرات
خدا لعنت كنه كسي كه فتنه ميكنه
جرات
ايشون تو خواب داره ميجنگه
ايشون تو خواب داره ميجنگه - جرات
ي بتده خدايي ميگفت که دارن زير لحاف ميجنگن
ساعت دماسنج