شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ حسن(ع)گوشواره عرش است که در کوچه ها بر روي خاک افتاد.شهادت حضرت فاطمه(س) تسليت باد
تسبیح دیجیتال
حاج رضوان 29
0 امتیاز
0 برگزیده
522 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top