شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ هيچ عبادتي مانند صلوات نيست. هيچ عبادتي را خداوند نفرمود من انجام ميدهم پس شما هم انجام دهيد. در مورد نماز و روزه و هيچ عبادت ديگري چنين نفرمود. اما در مورد صلوات فرمود: خدا و ملائکه اش بر پيامبر صلوات مي فرستند، پس اي مؤمنان شما هم بر او صلوات بفرستيد.
انشاالله وقتي صلوات مي فرستي ببيني که خدا دارد بر حبيبش صلوات مي فرستد و ببيني که بر تو هم که صلوات مي فرستي، دارد صلوات مي فرستد. پنج اصل دين در صلوات وجود دارد: "اللهم" توحيد است. "صل علي محمد" نبوت است.
" و ال محمد" يعني اميرالمؤمنين و اولادش(ع) که همان امامت است. توحيد را که قائل شديم، معاد را هم قائليم. چون حق محمد و ال محمد(ص) را ادا کرديد عدالت است. قربان اين مستحب که با ان، هر پنج اصل دين را اقرار کرديم. منبع: کتاب سرمه ي ايمان، ص70و74
"اللهم صل علي فاطمه و ابيها و بعلها وبنيها و سرالمستودع فيها بعدد ما احاط به علمک"
"اللهم صل علي فاطمه و ابيها و بعلها وبنيها و سرالمستودع فيها بعدد ما احاط به علمک" -
"اللهم صل علي فاطمه و ابيها و بعلها وبنيها و سرالمستودع فيها بعدد ما احاط به علمک
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اَلـلّـهُـمَّ صَـلِّ عَـلـي مُـحَـمَّـدٍ وَ آلِ مُـحَـمَّـدٍ وَ عَـجِّـل فَـرَجَـهُـم
آقاشير
اَلـلّـهُـمَّ صَـلِّ عَـلـي مُـحَـمَّـدٍ وَ آلِ مُـحَـمَّـدٍ وَ عَـجِّـل فَـرَجَـهُـم
❀حرف دل
اَلـلّـهُـمَّ صَـلِّ عَـلـي مُـحَـمَّـدٍ وَ آلِ مُـحَـمَّـدٍ وَ عَـجِّـل فَـرَجَـهُـم
الـلّـهُـمَّ صَـلِّ عَـلـي مُـحَـمَّـدٍ وَ آلِ مُـحَـمَّـدٍ وَ عَـجِّـل فَـرَجَـهُـم
قلمدون
الـلّـهُـمَّ صَـلِّ عَـلـي مُـحَـمَّـدٍ وَ آلِ مُـحَـمَّـدٍ وَ عَـجِّـل فَـرَجَـهُـم
چي نميشه؟
قلمدون
الـلّـهُـمَّ صَـلِّ عَـلـي مُـحَـمَّـدٍ وَ آلِ مُـحَـمَّـدٍ وَ عَـجِّـل فَـرَجَـهُـم -
الـلّـهُـمَّ صَـلِّ عَـلـي مُـحَـمَّـدٍ وَ آلِ مُـحَـمَّـدٍ وَ عَـجِّـل فَـرَجَـهُـم
* کميل *
الـلّـهُـمَّ صَـلِّ عَـلـي مُـحَـمَّـدٍ وَ آلِ مُـحَـمَّـدٍ وَ عَـجِّـل فَـرَجَـهُـم
قلمدون
الـلّـهُـمَّ صَـلِّ عَـلـي مُـحَـمَّـدٍ وَ آلِ مُـحَـمَّـدٍ وَ عَـجِّـل فَـرَجَـهُـم
الـلّـهُـمَّ صَـلِّ عَـلـي مُـحَـمَّـدٍ وَ آلِ مُـحَـمَّـدٍ وَ عَـجِّـل فَـرَجَـهُـم
ساعت دماسنج
حاج رضوان 29
رتبه 0
0 برگزیده
513 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top