شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ دلم خدا ميخواد… کمي سکـــــــــــوت… کمي دل بريدن ميخواد… کمي اشک… کمي بهت… کمي آغوش آسماني کمي دور شدن از اين آدمها…! کمي رسيدن به خدا…
دلم *خيلـــــــــــي* خــــدا ميخواهد …
تك درخت
ايام فاطميه است . برو تو مجلس حضرت زهرا(س) اينها را بهتون ميده
سلام خواستن خدا امري بديهي است چون انسان فطرتا تمايل به خوبي ها دارد خلوت نشيني و تمرکز در نعمات خداوندي خلوت با خداست اگر ميخواهي خداوند با شما حرف بزند قران بخوان واگر ميخواهي تو با خدا حرف بزني نماز بخوان
از راهنمايي گشت ارشاد تشکره ميکنم و با افتخار پيام را اصلاح نمودم
سلام برادر گشت ارشاد؛ مدل خدا خواهي ما؛ مدل داستان موسي و شبان است. *يا علي*
چراغ جادو
حاج رضوان 29
رتبه 0
0 برگزیده
513 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top